Wij kijken verder voor u!

 

Wij wensen u het einde van onze advocatenassociatie CVBA JANSSEN, ARNAUTS-SMEETS & VENNOTEN mede te delen.

Mrs. Frank JANSSEN en Monique VAN BAELEN zullen voortaan samenwerken onder de benaming ADVOCATENHERSELT.BE en zullen vanaf 20.02.2018 gehuisvest zijn te 2230 HERSELT, Herentalsesteenweg 33. Hun contactgegevens zijn tel.nr. 014/54 61 41, fj@advocatenherselt.be en mvb@advocatenherselt.be. Hun website is www.advocatenherselt.be.

Mrs. Jacques ARNAUTS-SMEETS, Gunther PEETERS, Katrien BERKMOES, Steven VAN DE KERKHOF, Ward VAN MELDERT, Liesbeth PEETERS en Jasper MICHIELS, zullen voortaan samenwerken onder de benaming RUBICON ADVOCATEN. Zij blijven voorlopig gehuisvest te 2230 HERSELT, Aarschotsesteenweg 7 en hun contactgegevens zijn tel.nr. 014/53 83 83 , fax 014/54.06.14 en info@rubiconlaw.be. Zij zullen ook werkzaam blijven binnen de bijkantoren te 3200 AARSCHOT, Sint-Niklaasberg 5 en te 1000 BRUSSEL, Kunstlaan 24/9B.

Wij streven ernaar om de ontbinding van onze associatie op een serene manier te laten verlopen en dit zonder enige impact op de verdere behandeling van uw dossier.

Wij gaan er vanuit dat, behoudens tegenbericht, uw behandelend advocaat uw belangen verder kan verdedigen.

Wij herinneren er u alleszins aan dat u steeds de vrije keuze van advocaat heeft.

Indien u vragen zou hebben, verzoek ik u vriendelijk contact op te nemen met uw behandelend advocaat op voormelde contactgegevens.

 

Met de meeste hoogachting,

Jacques ARNAUTS-SMEETS                                                                   Frank JANSSEN

Gunther PEETERS                                                                          Monique VAN BAELEN

Katrien BERKMOES

Steven VAN DE KERKHOF

Ward VAN MELDERT

Liesbeth PEETERS

Jasper MICHIELS